menu

Marianque den Draak

Haptonomisch geschoolde massagetherapeute komt naar ziekbed en zorginstellingen om zorgmassage op maat te geven. Daarnaast kan u naar Home of Zen komen om voor uiteenlopende aanleidingen een ontspannende en vitaliserende massage te ontvangen.

  • Slaapproblemen
  • Verwarring
  • Somberheid
  • Verdriet
  • Langdurige ziekte
  • Verlammingsverschijnselen
  • Dementie
  • Naderend levenseinde

Marianque den Draak komt naar u of naar uw familielid/cliënt/patiënt toe voor een zorgmassage op maat. Iemand die bedlegerig is of rolstoelgebonden krijgt zodoende de kans om weldaad te ervaren, op de locatie waar hij/zij verblijft.

Een goede aanraking is de basisvoorwaarde voor een massage die werkt!

Aanraken is een van de basisbehoeftes van de mens. Zonder de aanraking, sterft de mens. Het tastzintuig omvat ons hele lichaam, van buiten èn naar binnen toe. Door de juiste aanraking, voel je je als mens erkend en bevestigd. Het zieke lichaam kan weer positief worden beleefd.

Behalve (zorg-)massage op locatie, geeft Marianque ook Bach Bloesem- en Tarot-consulten op locatie.

Marianque den Draak (geb. 1961) heeft ruim 25 jaar ervaring met het geven van professionele massages. Ruim 20 jaar geeft ze ook workshops en cursussen over massage en/of aanraking. Daarnaast heeft ze een praktijk voor haptotherapie op antroposofische basis en voor Bach Bloesem Remedies.

026 442 28 24